Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Студентський науковий гурток «Веб-технології та веб-дизайн»


Головна » Студенту » Наукові гуртки » Веб-технології та веб-дизайн

Науковий керівник: кандидит пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Саварин Павло Вікторович.

Староста наукового гуртка: студентка групи ПНК–31 – Масовець Олена Андріївна.

Науковий напрям та тематика роботи гуртка: «Розвиток знань з основ веб-технологій та веб-дизайну, а також формування стійких практичних компетентностей у сфері розробки якісних веб-сайтів».

Студентський науковий гурток «Веб-технології та веб-дизайн» створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень в галузі веб-технологій, розкритті основних проблем сучасного веб-дизайну; тенденцій розвитку, змісту та інструментарію розробки веб-сайтів з використанням веб-програмування та веб-дизайну; розвитку глобальної мережі Інтернет та процесів, що в ній відбуваються.

Заняття у гуртку передбачає: знайомство з передовими світовими веб-технологіями, що дозволить студентові поглибити компетентності необхідні фахівцеві для подальшої професійної діяльності.

Основні завдання наукового гуртка:

 • сприяти підготовці студентів до наукової роботи в галузі веб-технологій та веб-дизайну;
 • розвивати ініціативність та творчість до вирішення практичних завдань у галузі веб-технологій та веб-дизайну;
 • брати участь у вирішенні практичних задач із впровадження методичних розробок членів гуртка у систему розвитку освіти;
 • сприяти формуванню творчої особистості студента шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів;
 • надавати можливість для розвитку індивідуальних наукових та організаційних здібностей студентів у сфері WWW, які зацікавлені у наукових дослідженнях, котрі не входять до стандартного навчального процесу;
 • ­приймати участь у наукових дослідженнях, котрі пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

Студенти, що займаються у науковому гуртку будуть знати:

 • тренди в сфері побудови документів HTML та основи CSS препроцесорів;
 • правила побудови і елементи мови JavaScript;
 • особливості Front-end фреймфорків;
 • основні можливості та х-ки мов програмування для веб-розробки;
 • CMS системи та Back-end фреймворки для побудови веб-сайтів;
 • існуючі правила та тренди дизайну в сфері World Wide Web.

вміти:

 • працювати в команді та досягати бажаного результату;
 • користуватися різними джерелами інформації та критично її осмислювати;
 • здійснювати пошук замовлень та вести переговори;
 • ­створювати веб-сайти із використанням різноманітних фреймворків (front-end та back-end), а також CMS.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно затвердженого плану. У 2017-2019 навчальних роках у роботі гуртка брало участь 28 студентів-гуртківців (у 2019-2020 н.р., беруть участь 10 студентів), професорсько-викладацький склад кафедри, а також всі бажаючі. Крім цього, до більшості засідань гуртка запрошуються відомі у регіоні веб-розробники, викладачі практики з інших закладів ЗВО, представники роботодавців та колишні студенти-гуртківці, які мають досвід у науковій роботі, а також студенти інших спеціальностей, що навчалися на кафедрі.

Науково-дослідна робота членів гуртка підсилює активний, творчий потенціал студентської молоді в навчальному процесі, слугує потужним засобом відбору кадрів для як для підготовки молодих вчених так і підготовки кваліфікованих фахівців у галузі веб-розробки. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

Члени гуртка беруть постійну участь у круглих столах, семінарах, хакатонах, днях відкритих дверей, "Зимових школах", конференціях де розглядаються актуальні питання пов'язані з технологіями World Wide Web. Є активними учасниками олімпіад та конкурсів як місцевого так і всеукраїнського рівнів. Зокрема студенти Луцького НТУ Стреха Вадим (2017 р.) та Лошик Ілля (2018 р.) здобули дипломи ІІІ ступеня за перемогу в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади «Веб-технології та веб-дизайн».

За час роботи гуртка студенти опублікували (самостійно та у співавторстві) більше 20 своїх напрацювань у різноманітних наукових виданнях

Гуртківці, які досягли вагомих результатів у науково-дослідній та практичній роботі можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою для вступу до магістратури, а також роботодавцям, що зацікавлені у таких студентах.

Для запису та уточнення деталей звертайтесь за адресою м. Луцьк, вул. Потебні 56, каб. 17 (Саварин Павло Вікторович) або пишіть на email: savaryn.pasha@lntu.edu.ua.