Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Студентський науковий гурток «Школа професійного педагога»


Головна » Студенту » Наукові гуртки » Школа професійного педагога

Науковий керівник: кандидит пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Сушик Олександр Григорович

Староста наукового гуртка: студентка групи ПНК–31 – Кметь Валентина Сергіївна

Науковий напрям та тематика роботи гуртка: «Розвиток професійної майстерності викладача закладів професійно-технічної освіти».

Студентський науковий гурток «Школа професійного педагога» створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень в галузі професійної освіти,розкритті основних проблем сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової); тенденцій розвитку, змісту та технологій навчання, методів формування професійного мислення; розвитку професійно важливих якостей та властивостей особистості.

Заняття у гуртку передбачає: викладання засад професійної освіти та методики викладання, що дозволить студентові отримати знання необхідні фахівцеві для подальшої трудової діяльності.

Основні завдання наукового гуртка:

 • сприяти підготовці студентів до наукової роботи в галузі;
 • розвивати ініціативність та творчість до вирішення навчальних та виховних завдань;
 • організовувати та впроваджувати у навчальний процес просвітні лекції й демонструвати фото та відео матеріали для розвитку креативного мислення;
 • брати участь у вирішенні практичних задач із впровадження методичних розробок членів гуртка у систему розвитку професійної освіти;
 • сприяти формуванню творчої особистості студента шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів;
 • надавати можливість для розвитку індивідуальних наукових та організаційних здібностей студентів, які зацікавлені у наукових дослідженнях, котрі не входять до стандартного навчального процесу;
 • приймати участь у наукових дослідженнях, котрі пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

Студенти, що займаються у науковому гуртку повинні знати:

 • поняття, сутність, особливості наукових досліджень;
 • завдання планування та організацію наукових досліджень;
 • порядок підготовки до постановки та формування наукової проблематики;
 • особливості й вимоги диверсифікаційного методу в професійній педагогіці;
 • джерела інформації;

вміти:

 • використовувати методи і прийоми досліджень у навчальному процесі;
 • вивчати та критично осмислювати передовий педагогічний досвід;
 • користуватися різними джерелами інформації.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно затвердженого плану. У 2019-2020 навчальному році у роботі гуртка беруть участь 11 студентів-гуртківців, професорсько-викладацький склад кафедри, а також всі бажаючі. Крім цього, до більшості засідань гуртка запрошуються відомі науковці Луцького НТУ, представники роботодавців та студенти старших курсів, які мають досвід у науковій роботі, а також студенти інших спеціальностей, що навчалися на кафедрі.

Свої знання, наукові результати, вміння із використанням найсучаснішої техніки, студенти вдосконалюють на засіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички вкрай необхідні в майбутній професійній діяльності.

Науково-дослідна робота членів гуртка підсилює активний, творчий потенціал студентської молоді в навчальному процесі, слугує потужним засобом відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі мають досвід студентської наукової роботи, виявляють креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.

Вузькоспеціалізовані тематичні наукові заходи – це чудова можливість дізнатися більше, послухати цікаві доповіді та розширити кругозір студентської молоді.

Наукові диспути такого ґатунку дуже важливі, адже саме вони являють собою своєрідний плацдарм для професійного зростання фахівця з професійної освіти, рівень наукової дискусії сприяє формуванню творчої особистості студента.

Студенти, які досягли вагомих результатів у науково-дослідній роботі можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою для вступу до магістратури.