Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Студентський науковий гурток «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та виробництві»


Головна » Студенту » Наукові гуртки » Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та виробництві

Науковий керівник: к. т. н., доцент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Редько Ольга Іванівна.

Староста наукового гуртка: студентка групи ПНКм–11 – Троханенко Марія.

Наукові напрями та тематики роботи гуртка: «Інформаційні технології та засоби навчання», «Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності студентів».

Студентський науковий гурток «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та виробництві» створений з метою залучення обдарованої студентської молоді до наукових досліджень в галузі застосування ІТ в освіті та моніторингу навчальної діяльності.

Заняття у гуртку передбачає: знайомство з передовими світовими інформаційно-комунікаційними технологіями, що сприятиме вдосконаленню знань,  необхідних для формування висококваліфікованого фахівця.

Основні завдання наукового гуртка:

 • сприяти підготовці студентів до наукової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвивати ініціативність та творчість до вирішення практичних завдань з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
 • сприяти формуванню творчої особистості студентів шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
 • розширювати наукову співпрацю зі студентами інших вищих навчальних закладів; ­
 • приймати участь у наукових дослідженнях, наукових конференціях, семінарах.

Студенти, що займаються у науковому гуртку будуть знати:

 • основні педагогічні цілі використання ІКТ;
 • застосування ІКТ в освіті;
 • сучасні інформаційні технології в освіті та виробництві;
 • основні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності.

вміти:

 • працювати в команді та досягати бажаного результату;
 • користуватися різними джерелами інформації;
 • впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчальний процес ЗВО.

Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно затвердженого плану. У 2019-2020 н.р. у студентському науковому гуртку беруть участь 7 студентів, професорсько-викладацький склад кафедри, а також всі бажаючі. Крім цього, до більшості засідань гуртка запрошуються відомі у регіоні викладачі-практики,  які мають досвід у науковій роботі, а також студенти інших спеціальностей, що навчалися на кафедрі.

Члени гуртка беруть постійну участь у наукових семінарах, конференціях, круглих столах, де розглядаються актуальні питання пов'язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. Є активними учасниками олімпіад та конкурсів як місцевого, так і всеукраїнського рівнів.

Гуртківці, які досягли вагомих результатів у науково-дослідній та практичній роботі можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою для вступу до магістратури, а також роботодавцям, що зацікавлені у таких студентах.