Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій


Виховуй у собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за п’ять років, учитись на людину треба все життя!
Василь Сухомлинський

Історія кафедри


Кафедра комп'ютерних технологій професійного навчання (КТПН) утворена у вересні 2005 року внаслідок розподілу випускаючої кафедри сучасних технологій в машинобудуванні. У вересні 2021 року кафедра була перейменована на кафедру цифрових освітніх технологій (ЦОТ).

Підготовка фахівців


Метою діяльності кафедри є забезпечення необхідних організаційних, навчальних, методичних, наукових та кадрових умов здійснення процесу підготовки бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

  • 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» (бакалавр, бакалавр за скороченою формою, магістр);
  • 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (бакалавр, бакалавр за скороченою формою);

015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні розробників спеціальних програмних продуктів і педагогічною діяльністю на рівні викладачів практичного навчання інженерно-комп'ютерного циклу.

014.09 «Середня освіта (Інформатика)»


Дана спеціальність пов’язана з інженерною діяльністю на рівні фахівців з інформаційних систем та технологій і педагогічною діяльністю на рівні вчителів та викладачів інформатики.

015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)»


Передбачає підготовку фахівців, що мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в області цифрових технологій. Такі фахівці, з одного боку, володіють навичками створення і застосування комп’ютерних систем в різноманітних сферах, а, з іншого боку, здатні передати свої знання учням та студентам.