Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Напрями діяльності


Головна » Наукова робота » Напрями діяльності
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Information and Communication Technologies in Education);
  • теоретичні засади формування методології супроводу електронного навчання (Theoretical Bases of Formation of E-learning Support Methodology);
  • психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців у технічному ЗВО (Psychological and Pedagogical Aspects of Training of Specialists at a Technical University);
  • проектування інформаційних систем в освіті та виробництві (Designing of Information Systems in Education and Production).

Науковий доробок кафедри за останні п’ять років складає: понад 60 статей у фахових збірниках та наукових журналах, понад 90 публікацій тез доповідей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях,  близько 70 методичних вказівок, 9 електронних видань,  11 навчальних посібників та монографій.