Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Лекція «Особливості реалізації архітектури моноліт та мікросервісів на етапі Back-end розробки»

Головна » Новини » Full Stack

Лекція «Особливості реалізації архітектури моноліт та мікросервісів на етапі Back-end розробки»

На запрошення в.о. завідувача кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій Кабака В.В. 23.11.19 р. до Луцького НТУ завітав Full Stack Web developer фірми «Dreamext» та випускник магістратури спеціальності 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» Музика Андрій. Він провів для студентів лекційне заняття на тему «Особливості реалізації архітектури моноліт та мікросервісів на етапі Back-end розробки».

Доповідач ознайомив студентів з сутнісними характеристиками даних архітектур, зокрема відмітив, що моноліт – це архітектура, де додаток є єдиною жорсткою і неподільною конструкцією. Також на основі практичних прикладів лектор розкрив основні аспекти застосування цієї архітектури в процесі web development.

На наступному етапі заняття Андрій більш детально розглянув питання застосування мікросервісів, що являють собою сукупність невеликих, легких, самостійних модулів, які виконують однопланові задачі. Відмітив, що дані web-застосунки використовуються в роботі більших та складніших додатків, вміють взаємодіяти не тільки з майстром, а й один з одним. Після цього доповідач закцентував увагу студентів на мікросервіси фірми Dreamext, в розробці яких він безпосередньо приймав участь, а також наголосив на web-технологіях, які були використані під час розробки.

Наприкінці заняття студенти активно задавали доповідачу запитання щодо можливостей працевлаштування на фірму Dreamext та необхідний мінімальний рівень знань і вмінь, про умови проходження співбесіди та подальшого стажування під час прийняттям на роботу, про перспективи кар’єрного розвитку тощо. Андрій компетентно, чітко та лаконічно відповів на поставлені запитання та наголосив на необхідності ґрунтовного вивчення студентами мов програмування JavaScript, Java та PHP, а також роботи з фреймворками Symfony та Yii 2.0.

Потрібно відмітити, що лекційне заняття було орієнтоване на формування спеціальних (фахових) компетентностей студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» в рамках викладання навчальних дисциплін «Прикладне та Web-програмування» та «Об’єктно орієнтовне програмування».

По завершенню, студенти подякували лекторові за цікаву та інформативну лекцію, а Андрій, в свою чергу, взаємно подякував їм за активність під час заняття.