Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Саварин Павло Вікторович

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Саварин Павло Вікторович
Саварин Павло Вікторович
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти комп’ютерних технологій

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: savaryn.pasha@lntu.edu.ua

Біографічна довідка: народився 14 липня 1989 р. в селі Воля, Ковельського району, Волинської області. З 2011 р. – по теперішній час: робота в Луцькому національному технічному університеті.

Освіта:

 • 1995 – 2006: навчання в Тойкутській ЗОШ І-ІІІ ст.
 • 2006 – 2011: навчання в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні».
 • 3 листопада 2013 року по липень 2017 року навчання в аспірантурі без відриву від виробництва при кафедрі педагогіки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.
 • 15 травня 2017 року захист кандидатської дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 14.053.01 Житомирського державного університету імені Івана Франка. Рішенням Атестаційної колегії від 26 червня 2017 року присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Наукові інтереси:

 • Застосування медіатехнологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності.
 • Альтернативні методи керування комп’ютером.
 • Релевантна інформація в мережі Internet.

Науково-педагогічна діяльність:
Вересень 2011 – вересень 2015: учбовий майстер кафедри комп’ютерних технологій та професійного навчання Луцького національного технічного університету.
Вересень 2015 – грудень 2017: асистент кафедри комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету.
Грудень 2017 – лютий 2019: старший викладач кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету.
Лютий 2019 – по теперішній час: доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету.

Підготовлено науково-методичні комплекси із таких дисциплін як: «Організація баз даних та знань», «Адміністрування комп’ютерних систем та мереж», «Корпоративні портали та інтелектуальні технології в Internet», «Моделі, технології проектування та управління ІС» та ряд інших.

Автор 42 наукових праць. Опубліковано 14 навчально-методичних праць, 2 електронних навчально-методичних посібники, 1 навчальний посібник, 1 монографія.

Професійний досвід: робота учбовим майстром, викладачем дисциплін комп’ютерно-орієнтованого та педагогічного профілю, секретарем приймальної комісії факультету, адміністрування комп’ютерних систем та мереж, координування та розробки веб-проектів різноманітної складності.

Викладання навчальних дисципліни: адміністрування комп'ютерних систем та мереж, організація баз даних і знань, корпоративні портали та інтелектуальні технології в Internet

Знання мов: українська, англійська, французька, російська.

Професійні нагороди: почесна грамота Луцького національного технічного університету (2013 рік, 2019 рік), грамота за вагомий внесок, організацію та проведення студентської олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-Universe» (2015 рік, 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік), подяка корпорації IBM (2016 рік).

Вибрані праці:

 • Саварин П.В. Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів. / П.В. Саварин, А. А. Ящук, М.М. Поліщук, О.А. Великий // Науковий журнал: «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – Луцьк: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ – Вип. 35. – 2019. – С. 68-74.
 • Дем'янчук О. Н. Застосування медіатехнологій викладачами технічних дисциплін у професійній діяльності : навч. посіб. [для студ., магістр., аспір. та пед. і наук.-педагог. працівн. вищих навч. закладів України] / О. Н. Дем'янчук, П. В. Саварин. – Луцьк : Ред.-вид. відділ Луцького НТУ, 2016. – 204 с. (навчальний посібник)
 • Andrushchak I. Media Technologies in Education, Science and Production: / I. Andrushchak, O. Demyanchuk, P. Savaryn, A. Yashchuk – Lutsk: Information and Publishing Department of Lutsk NTU, 2018. – 184 p. (монографія)
 • Саварин П. В. Педагогічні умови підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності / П. В. Саварин // Професійна освіта : проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України. – К. : ІПТО НАПН України, 2015. – № 9. – С. 89–94. (фахове видання)
 • Саварин П. В. Науково-теоретичні передумови застосування медіатехнологій у підготовці фахівців технічного профілю / П. В. Саварин // Комп'ютер у школі та сім'ї. ‒ 2016. – № 4 (132). – С. 4–7. (фахове видання)
 • Ящук А. А. Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit i Emgu CV. / А. А. Ящук, П. В. Саварин, Н. І. Корнійчук. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ. – 2017. – №28. – С. 35–40. (фахове видання)
 • Саварин П.В., Ящук А.А., Поліщук М.М., Великий О.А. Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів. / П. В. Саварин, А. А. Ящук, М.М. Поліщук, О.А. Великий // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ. – 2019. – №35. – С. 68–74. (фахове видання)
 • Поліщук М.М., Саварин П.В., Олещук Т.С., Марчук Б.І. Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS-трекера. / П. В. Саварин, М.М. Поліщук, Т.С. Олещук, Б.І. Марчук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: Редакційно-інформаційний відділ Луцького НТУ. – 2019. – №35. – С. 60–68. (фахове видання)
 • Саварин П. В. Особистісно-орієнтована система підготовки фахівців технічного профілю з використанням медіатехнологій / П. В. Саварин // Інформаційні технології і засоби навчання [Eлектронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технол. і засобів навч. НАПН України. ‒ 2015. ‒ Т. 46, № 2. – С. 81–90. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt /article/view/1179/901. (фахове видання, Web of Science)
 • Демʼянчук О. Н. Медіа-грамотність та медіа-компетентність викладачів як основа підготовки фахівців технічного профілю / О. Н. Демʼянчук, П. В. Саварин // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». – Луцьк, 2014. – № 8 (285). – С. 19–23. (фахове видання)
 • Дем’янчук О.Н., Саварин П.В. Медиапедагогика ‒ мировой опыт и реалии постсоветского пространства. Веснік Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Навукова-практычны часопiс. 2014 №6(84). Республика Беларусь. 2014 р., с. 100 – 106.

Посилання на профілі у: