Наша адреса: місто Луцьк, вулиця Потебні, 56

Головна

Луцький національний технічний університет

Факультет цифрових освітніх та соціальних технологій

Олексів Наталія Анатолівна

Головна » Про кафедру » Колектив кафедри » Олексів Наталія Анатолівна
Олексів Наталія Анатолівна
Асистент кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56
Тел. +38 (0332) 26-26-93
e-mail: oleksiv.natali@gmail.com

Народилася 8 вересня 1985 р. в місті Луцьку Волинської області. У 2003 році закінчила ЗОШ І–ІІІ ст. с. Липини. У 2003–2008 роках навчалася в Луцькому національному технічному університеті на факультеті комп’ютерних наук та інформаційних технологій за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», який закінчила із відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-педагога.

З листопада 2007 р. по вересень 2009 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри комп’ютерних технологій професійного навчання. Після закінчення університету з вересня 2008 року і по сьогоднішній день працюю асистентом кафедри комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету. Загальний науково-педагогічний стаж роботи понад 7 років.

З 2011 року і по теперішній час займаю посаду директора Студентськогопроектно-конструкторського інформаційно-обчислювального бюро (СПКІОБ),створеного при факультеті комп’ютерних наук та інформаційних технологій.У 2011 році проходила стажування у Волинському національномууніверситеті імені Лесі Українки, у 2012 році – в Технічному університетім. Берліна (ФРН), 2014–2015 роках – в Національному транспортномууніверситеті.

З метою підвищення кваліфікації з впровадження інформаційних технологій у процес навчання брала участь у тренінгу-семінарі (03.08–16.08.2012 р.) у рамках Міжнародного проекту Tempus «Професійно орієнтовані магістерські програми в сфері інжинірингу в Росії, Україні та Узбекистані» (PROMENG) (2012 р., м. Берлін), Міжнародному тренінговому семінарі «Microsoft: Technology enriched instruction» (2014 р., м. Львів).

За останні роки підготовлено за моєю редакцією та у співавторстві науково-методичні комплекси із таких дисциплін як: «Інтернет-технології», «Веб-технології та веб-дизайн», «Комп’ютерні технології у навчальному процесі», «Технології E-Learning та LMS», «Soft skills для інженерів», «Чинники успішного працевлаштування за фахом» та ряд інших.

Автор понад 20 наукових праць та співавтор одного навчального посібника. Вона опублікувала 17 навчально-методичних праць та 6 електронних навчальних посібників.

Наукові інтереси:

  • Технології когнітивної візуалізації в процесі підготовки інженерівпедагогів комп’ютерного профілю.
  • Методика застосування ІКТ у навчально-виховному процесі; використання технологій e-learning.

Основні публікації:

  • Soft skills : навч. посібн. / О. О. Герасимчук, Н. А. Олексів. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – 174 с.
  • Дидактичні засади формування основ інформаційної культури у майбутніх інженерів-педагогів / Н. А. Олексів // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – Випуск №4. – Луцьк, 2011. – С. 207–215.
  • Підвищення активізації навчання майбутніх інженерів-педагогів засобами когнітивної візуалізації / Н. А. Олексів // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – Випуск № 10. – Луцьк, 2012. – С. 211–215.
  • Соовершенствование ученого процесса в Луцком национальном техническом университете в рамках реализациипроекта TEMPUS “PROMENG” / А. Айнгорн, Н. Олексів // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – Випуск № 11. – Луцьк, 2013. – С. 172–176.
  • Інтенсифікація навчальної діяльності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю за допомогою інтелект-карт / Н. А. Олексів, Ю. Й. Тулашвілі // Науковий журнал «Педагогічний часопис Волині». – Випуск 1 [2]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. – С. 46–51